Voor het winterseizoen 2018 / 2019 organiseren wij weer nieuwe bijbelstudie avonden. Onderstaand een overzicht van de thema's die zullen worden behandeld.

De bijbelstudies worden om de 14 dagen gehouden op maandagavond van 19:30 tot 21:00uur in de zaal van “Het Hart van Thornspic” te Doornspijk, en zijn voor iedereen (gratis) toegankelijk. (Er wordt na iedere lezing een vrijblijvende collecte gehouden voor het drukken van onkosten)

Doordat tijdens deze bijbelstudies ook vaak een beeld geschetst wordt van de geschiedenis waarin een bijbelgedeelte plaatsvindt, zijn dit inspirerende avonden en uitermate geschikt voor zowel mensen die verlangen naar verdieping van hun bijbelkennis, als ook voor mensen die zoekende zijn en/of de Here Jezus nog niet kennen.

Bijbelstudie programma voor het seizoen 2018 / 2019 als volgt:

Weeknr.              Datum                               Spreker                             Onderwerp

2018

37                           10 september 2018                   Th. du Crocq                               De Heere Jezus in de Evangeliën.  Deel 1

39                            24 september 2018                  Th. du Crocq                               De Heere Jezus in de Evangeliën.  Deel 2

41                             8 oktober 2018                        D.J. Jansen                                 Het kruis en de zonde.  Deel 1

43                           22 oktober 2018                        L. van Twillert                            Mis de komst van Jezus niet!  1 

45                             5 november 2018                     L. van Twillert                            Mis de komst van Jezus niet!  2

47                           19 november 2018                     D.J. Jansen                                Het kruis en de wereld.  Deel 2

49                             3 december 2018                     D.J. Jansen                                Het kruis en de duivel.  Deel 3

51                          17 december 2018                     Th. du Crocq                               De Heere Jezus in de Evangeliën.  Deel 3

2019

03                            14 januari 2019                          Th. du Crocq                               De Heere Jezus in de Evangeliën.  Deel 4

05                            28 januari 2019                          G. Vochteloo                               De gebeden van Paulus. Deel 1

07                            11 februari 2019                        G. Vochteloo                               De gebeden van Paulus. Deel 2

09                            25 februari 2019                        G. Tomassen                               Het ware Woord geïnspireerd.  Deel 1

11                            11 maart 2019                           G. Tomassen                               Het ware Woord geïnspireerd.  Deel 2

13                            25 maart 2019                           D.J. Jansen                                 Het kruis en de gemeente.  Deel 4

Van deze bijbelstudies worden opnames gemaakt en op CD gezet. Deze kunnen gratis worden meegenomen voor verdereverspreiding

 

Bijbelstudie programma voor het seizoen 2019 / 2020

Weeknr.     Datum                   Spreker                           Onderwerp

2019          

37           9 sept. 2019            Theo du Crocq                De Heere Jezus in het O.T.  Deel 1

39          23 sept 2019            Theo du Crocq                De Heere Jezus in het O.T.  Deel 2

41              7 okt 2019            D.J. Jansen                     Discipelen op weg naar het koninkrijk   Deel 1

43            21 okt 2019            D.J. Jansen                     Kinderen op weg naar het Vaderhuis

45             4 nov 2019             B. van Twillert                Het einde van Babel en oprichting van Gods Koninkrijk  Deel 1

47           18 nov 2019             B. van Twillert                Het einde van Babel en oprichting van Gods Koninkrijk  Deel 2

49             2 dec 2019            Theo du Crocq                De Heere Jezus in het O.T.   Deel 3

51           16 dec 2019            Theo du Crocq                De Heere Jezus in het O.T.   Deel 4

2020

3              13 jan 2020             G. Vochteloo                  Ik ben de Ware Wijnstok

5              27 jan 2020             G. Vochteloo                  Ik ben de Goede Herder

7             10 febr 2020             B. van Twillert               Het einde van Babel en oprichting van Gods Koninkrijk  Deel 3

9             24 febr 2020             B. van Twillert               Het einde van Babel en oprichting van Gods Koninkrijk  Deel 4 

11              9 mrt 2020             A. Baan                          Geestelijke karaktervorming: Met Christus gekruisigd

13           23 mrt 2020              A. Baan                          Gestelijke groei: Met Christus opgestaan

15             6 april 2020            A. Baan                          Gesstelijke strijd: Met Christus in de hemel gezeten

 

Johannes 3:16

Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft,  opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.