Voor het winterseizoen 2019 / 2020 organiseren wij weer bijbelstudieavonden. Onderstaand een overzicht van de thema's die zullen worden behandeld.

De bijbelstudies worden om de 14 dagen gehouden op maandagavond van 19:30 tot 21:00uur in de zaal van “Het Hart van Thornspic” te Doornspijk, en zijn voor iedereen (gratis) toegankelijk. (Er wordt na iedere lezing een vrijblijvende collecte gehouden voor het drukken van onkosten)

Doordat tijdens deze bijbelstudies ook vaak een beeld geschetst wordt van de geschiedenis waarin een bijbelgedeelte plaatsvindt, zijn dit inspirerende avonden en uitermate geschikt voor zowel mensen die verlangen naar verdieping van hun bijbelkennis, als voor mensen die zoekende zijn en/of de Here Jezus nog niet kennen.

 

Bijbelstudie programma voor het seizoen 2019 / 2020

 

Week     Datum         Spreker               Onderwerp

2019          

37     9 sept. 2019    Theo du Crocq    De Heere Jezus in het O.T.  1

39    23 sept 2019    Theo du Crocq    De Heere Jezus in het O.T.  2

41        7 okt 2019    D.J. Jansen         Discipelen op weg naar het koninkrijk 

43      21 okt 2019    D.J. Jansen         Kinderen op weg naar het Vaderhuis

45       4 nov 2019     B. van Twillert    Het einde van Babel en oprichting van Gods Koninkrijk 1

47     18 nov 2019     B. van Twillert    Het einde van Babel en oprichting van Gods Koninkrijk 2

49       2 dec 2019     Theo du Crocq    De Heere Jezus in het O.T.   3

51     16 dec 2019     Theo du Crocq    De Heere Jezus in het O.T.   4

2020

3        13 jan 2020     G. Vochteloo        Ik ben de Ware Wijnstok

5        27 jan 2020     G. Vochteloo        Ik ben de Goede Herder

7       10 febr 2020     B. van Twillert    Het einde van Babel en oprichting van Gods Koninkrijk 3

9       24 febr 2020     B. van Twillert    Het einde van Babel en oprichting van Gods Koninkrijk 4 

11        9 mrt 2020     A. Baan               Geestelijke karaktervorming: Met Christus gekruisigd

13      23 mrt 2020     A. Baan               Geestelijke groei: Met Christus opgestaan

15      6 april 2020     A. Baan               Geestelijke strijd: Met Christus in de hemel gezeten

 

Van de bijbelstudies worden opnames gemaakt en op CD gezet.

Deze kunnen gratis worden meegenomen voor verdere verspreiding.

 

 

Efeziërs 3:17-19

...opdat Christus door het geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent, opdat u ten volle zou kunnen begrijpen, met alle heiligen, wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is, en u de liefde van Christus zou kennen, die de kennis te boven gaat, opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God.