Voor het seizoen 2017 / 2018 organiseren wij weer nieuwe bijbelstudie avonden. Onderstaand een overzicht van de bijbelgedeelten die zullen worden behandeld.

De bijbelstudies worden inhoudelijk door Theo du Crocq, Dirk-Jan Jansen en Roy Verhorst voorbereid en voorgegaan. 

De bijbelstudies worden om de 14 dagen gehouden op maandagavond van 19:30 tot 21:00uur in de zaal van “Het Hart van Thornspic” te Doornspijk, en zijn voor iedereen (gratis) toegankelijk. (Er wordt na iedere lezing een vrijblijvende collecte gehouden voor het drukken van onkosten zoals bijv. zaalhuur e.d.)

Doordat tijdens deze bijbelstudies ook meestal een beeld geschetst wordt van de geschiedenis waarin een bijbelgedeelte plaatsvindt en de context ervan, zijn dit inspirerende avonden en uitermate geschikt voor zowel mensen die verlangen naar verdieping van hun bijbelkennis, als voor mensen die zoekende zijn en de Here Jezus nog niet kennen.

Zodra het bijbelstudie-programma voor het seizoen 2018 / 2019 bekend is zal dat hier worden gepubliceerd. 

 

 

Weeknr.              Datum                               Spreker                             Onderwerp

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Week 37             11 september                   Theo du Crocq                 1 Thessalonicenzen 1     Kenmerken van geloof

Week 39             25 september                   Theo du Crocq                 1 Thessalonicenzen 2     Paulus en de gemeente

Week 41             09 oktober                        Dirk-Jan Jansen               Waakzaamheid volgens de Heer

Week 43             23 oktober                        Herfstvakantie                 Geen bijbelstudie

Week 45             06 november                    Roy Verhorst                     De verborgenheid van Christus

Week 47             20 november                    Roy Verhorst                     Het huis van God

Week 49             04 december                    Roy Verhorst                     Het Lichaam van Christus

Week 51             18 december                    Dirk-Jan Jansen               Waakzaamheid volgens Paulus

Week 01             01 januari                         Nieuwjaarsdag                 Geen bijbelstudie

Week 03             15 januari                         Theo du Crocq                  1 Thessalonicenzen 3    Verlangen van Paulus

Week 05             29 januari                         Dirk-Jan Jansen                Waakzaamheid volgens Petrus

Week 07             12 februari                       Theo du Crocq                  1 Thessalonicenzen 4    De komst van de Heer               

Week 09             26 februari                       Voorjaarsvakantie             Geen bijbelstudie

Week 11             12 maart                          Dirk-Jan Jansen                Waakzaamheid volgens Johannes

Week 13             26 maart                          Theo du Crocq                   1 Thessalonicenzen 5    De dag van de Heer

Johannes 14:6

Jezus zei tegen hem:  Ik ben de Weg,de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.