Evangelisatieactiviteiten

Er worden in 2018 weer diverse evangelisatiebijeenkomsten gepland op de markt in Nunspeet en aan de haven van Elburg. 

 

Op de navolgende data zullen er diverse activiteiten plaatsvinden:

31 maart                            Paas-zaterdag                           op de markt in Nunspeet

5 mei                                  M.m.v. Gideon                           op de markt in Nunspeet

19 mei                                Folderen                                    pleintje Bas Backerlaan te Elburg

7 juli                                   M.m.v. Gideon                           aan de haven in Elburg

21 juli                                 Zomerzang m.m.v. Gideon        op de markt in Nunspeet

4 augustus                         M.m.v. Gideon                           aan de haven in Elburg

18 augustus                       M.m.v. Gideon                           aan de haven in Elburg

22 september                    Herfstzang m.m.v. Gideon        op de markt in Nunspeet

3 november                       M.m.v. Albert en Minke             op de markt in Nunspeet

 

 

.

Efeze 2 8:10

Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u,  het is de gave van God; niet uit werken,  opdat niemand zou roemen. Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.