Evangelisatieactiviteiten

Er staan voor 2020 weer diverse evangelisatiebijeenkomsten gepland op de markt in Nunspeet en aan de haven van Elburg.

Zodra de data van de bijeenkomsten in 2020 bekend zijn zullen ze op deze pagina worden gepubliceerd.

 

Datum              Plaats 


 

 

.

Rom 8:38,39

Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere.