Evangelisatieactiviteiten

Er staan voor 2020 weer diverse evangelisatiebijeenkomsten gepland op de markt in Nunspeet en aan de haven van Elburg.

Zodra de data van de bijeenkomsten in 2020 bekend zijn zullen ze op deze pagina worden gepubliceerd.

 

Datum              Plaats 


 

 

.

Efeze 2 8:10

Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u,  het is de gave van God; niet uit werken,  opdat niemand zou roemen. Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.