Evangelisatieactiviteiten

Er worden in 2018 weer diverse evangelisatiebijeenkomsten gepland aan de haven van Elburg. 

Tegen de tijd dat data bekend zijn wordt u middels deze site weer op de hoogte gebracht. 

 

 

.

Efeziƫrs 3:17-19

...opdat Christus door het geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent, opdat u ten volle zou kunnen begrijpen, met alle heiligen, wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is, en u de liefde van Christus zou kennen, die de kennis te boven gaat, opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God.