Overzicht
Aantal categorieën: 32
folder.png Jona - B Ottens
Bestanden: 2
folder.png Zacharia - Th du Crocq
Bestanden: 2
folder.png Lukas - Theo du Crocq
Bestanden: 5
folder.png Psalmen 22 en 23
Bestanden: 2
folder.png Hosea - G Tomassen
Bestanden: 3
folder.png Diverse lezingen
Bestanden: 24

Rom 8:38,39

Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere.