Categorie: Hebreeën - Wijnand Heidenrijk
Volgorde bestanden door:
Standaard | Naam | Auteur | Datum | Hits
Bestanden:
mp3.pngHebreeën - Wijnand Heidenrijk - Hebreeën 1
mp3.pngWijnand Heidenrijk - Hebreeën 9 - Het Hogepriesterschap
mp3.pngWijnand Heidenrijk - Hebreeën 7 - Hogepriester ordening Melchizedek
mp3.pngWijnand Heidenrijk - Hebreeën 8
mp3.pngWijnand Heidenrijk - Hebreeën 9
mp3.pngWijnand Heidenrijk - Hebreeën 10 & 11
mp3.pngWijnand Heidenrijk - Hebreeën 2
mp3.pngWijnand Heidenrijk - Hebreeën 10
mp3.pngWijnand Heidenrijk - Hebreeën 12

Efeze 2 8:10

Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u,  het is de gave van God; niet uit werken,  opdat niemand zou roemen. Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.