Categorie: Hebreeën - Wijnand Heidenrijk
Volgorde bestanden door:
Standaard | Naam | Auteur | Datum | Hits
Bestanden:
mp3.pngHebreeën - Wijnand Heidenrijk - Hebreeën 1
mp3.pngWijnand Heidenrijk - Hebreeën 9 - Het Hogepriesterschap
mp3.pngWijnand Heidenrijk - Hebreeën 7 - Hogepriester ordening Melchizedek
mp3.pngWijnand Heidenrijk - Hebreeën 8
mp3.pngWijnand Heidenrijk - Hebreeën 9
mp3.pngWijnand Heidenrijk - Hebreeën 10 & 11
mp3.pngWijnand Heidenrijk - Hebreeën 2
mp3.pngWijnand Heidenrijk - Hebreeën 10
mp3.pngWijnand Heidenrijk - Hebreeën 12

Efeziërs 3:17-19

...opdat Christus door het geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent, opdat u ten volle zou kunnen begrijpen, met alle heiligen, wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is, en u de liefde van Christus zou kennen, die de kennis te boven gaat, opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God.