Categorie: Bouw mee aan Gods Gemeente - Arjan Baan
Volgorde bestanden door:
Standaard | Naam | Auteur | Datum | Hits
Bestanden:
mp3.pngArjan Baan - Bouw mee aan Gods Gemeente - deel 1
mp3.pngArjan Baan - Bouw mee aan Gods Gemeente - deel 2

Rom 8:38,39

Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere.