Categorie: Met Christus gekruisigd en opgestaan - Jacques Brunt
Volgorde bestanden door:
Standaard | Naam | Auteur | Datum | Hits
Bestanden:
mp3.pngJacques Brunt - Met Christus gekruisigd
mp3.pngJacques Brunt - Met Christus opgestaan

Efeze 2 8:10

Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u,  het is de gave van God; niet uit werken,  opdat niemand zou roemen. Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.