Categorie: Hosea - G Tomassen
Volgorde bestanden door:
Standaard | Naam | Auteur | Datum | Hits
Bestanden:
mp3.pngG Tomassen - Hosea - De voornemens van de Heere
mp3.pngG Tomassen - Hosea - De zedeloosheid van het volk
mp3.pngG Tomassen - Hosea - Het rechtsgeding van de Heere

Rom 8:38,39

Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere.