Categorie: Hosea - G Tomassen
Volgorde bestanden door:
Standaard | Naam | Auteur | Datum | Hits
Bestanden:
mp3.pngG Tomassen - Hosea - De voornemens van de Heere
mp3.pngG Tomassen - Hosea - De zedeloosheid van het volk
mp3.pngG Tomassen - Hosea - Het rechtsgeding van de Heere

Efeze 2 8:10

Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u,  het is de gave van God; niet uit werken,  opdat niemand zou roemen. Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.