Categorie: Diverse lezingen
Volgorde bestanden door:
Standaard | Naam | Auteur | Datum | Hits
Bestanden:
mp3.pngRazak Avakthi - Alleen genade
mp3.pngJacques Brunt - Geestelijk groeien
mp3.pngPhilip Nunn - Omgaan met lasten
mp3.pngPhilip Nunn - Volgeling en gehoorzaamheid
mp3.pngJohan Vreugdenhil - Zeker weten
mp3.pngArjan Baan - Heilig leven voor God is dat mogelijk?
mp3.pngOscar Lohuis - Wat gebeurde er aan het kruis?
mp3.pngPhilip Nunn - De Heilige Geest in het OT
mp3.pngArjan Baan - Wie ben ik in Christus?
mp3.pngJacques Brunt - Wat is Jezus u waard?
mp3.pngJacques Brunt - Het maken van keuzes
mp3.pngG Tomassen - Met twee woorden spreken
mp3.pngG Tomassen - Gods weg Crisis
mp3.pngFeike ter Velde - Christelijke Vrijheid
mp3.pngM Ezinga - Onvoorwaardelijke navolging
mp3.pngTheo du Crocq - De zaligsprekingen
mp3.pngTheo du Crocq - Het Onze Vader
mp3.pngRazak Avakthi - Van dood naar Leven
mp3.pngJacques Brunt - Israel je kunt er niet omheen
mp3.pngRazak Avakthi - Hoe gebruiken wij onze gaven?
mp3.pngTheo du Crocq - Mattheüs 24
mp3.pngTheo du Crocq - Mattheüs 25
mp3.pngRazak Avakthi - Hoe ben ik tot een zegen voor een ander
mp3.pngRazak Avakthi - Leef ik voor de Heilige geest of voor het vlees?

Rom 8:38,39

Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere.