Categorie: Het kruis - D.J. Jansen
Volgorde bestanden door:
Standaard | Naam | Auteur | Datum | Hits
Bestanden:
mp3.pngDirk Jan Jansen - Het kruis en de zonde
mp3.pngDirk Jan Jansen - Het kruis en de wereld
mp3.pngDirk Jan Jansen - Het kruis en de duivel

Rom 8:38,39

Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere.