Contactpersoon

Positie:
Bestuurslid
Adres:
IJsselmeerweg 7


Elburg
8081 KE
Telefoon:
0525 683033

Efeze 2 8:10

Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u,  het is de gave van God; niet uit werken,  opdat niemand zou roemen. Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.