Contactpersoon

Positie:
Penningmeester
Adres:
Denneweg 24
‘t Harde
8084 HN
Telefoonnummer:
0525 651409

Johannes 3:16

Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft,  opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.