Stichting Evangelisatie en Bijbelstudie Thornspic is een ANBI (algemeen nut beogende instelling). Ons RSIN/fiscaal nummer is: 819866088

De stichting heeft geen winstoogmerk en de bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werk.

Beleidsplan

__

Bestuurssamenstelling

Het bestuur bestaat momenteel uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en 4 leden.

Namen van bestuurders en contactgegevens

Zie bestuur.

Verslag van uitgeoefende activiteiten

In 2013 zijn er op 22 juni, 20 juli, 24 augustus en 21 september evenementen in de stadskern van Elburg georganiseerd, waarbij op straat het evangelie werd gebracht door zang, spreken en het uitdelen van folders.

Voor het seizoen 2013 - 2014 wordt er eens in de 2 weken op maandagavond een bijbel-studie m.b.t. het Lukas-evangelie gehouden. De avonden vinden plaats in de zaal van het wooncomplex "Het hart van Thornspic"

In 2014 zijn er op 24 mei, 21 juni, 12 juli, 9 augustus en 20 september evenementen in de stadskern van Elburg georganiseerd, waarbij op straat het evangelie werd gebracht door zang, spreken en het uitdelen van foldermateriaal en bijbeltjes.

Voor het seizoen 2014 - 2015 wordt er eens in de 2 weken op maandagavond een bijbel-studie m.b.t. de Filipenzenbrief en diverse bijbelse personages gehouden. De avonden vinden plaats in de zaal van het wooncomplex "Het Hart van Thornspic"

In 2015 zijn er op 6 juni, 4 juli, 1 augustus, 22 augustus en 19 september evenementen in de stadskern van Elburg georganiseerd, waarbij op straat het evangelie werd gebracht door zang, spreken en het uitdelen van foldermateriaal en bijbeltjes.

Voor het seizoen 2015 - 2016 zijn er eens in de 2 weken op maandagavond bijbel-studie m.b.t. het Mattheüs evangelie gehouden Hfstn 1-t/m 16. De avonden vinden plaats in de zaal van het wooncomplex "Het Hart van Thornspic"

In 2016 zijn er op 6 juni, 4 juli, 1 augustus, 22 augustus en 19 september evenementen in de stadskern van Elburg georganiseerd, waarbij op straat het evangelie werd gebracht door zang, spreken en het uitdelen van foldermateriaal en bijbeltjes.

Voor het seizoen 2016 - 2017 zijn er eens in de 2 weken op maandagavond bijbel-studie m.b.t. het Mattheüs evangelie gehouden Hfstn 17 t/m 25. De avonden vinden plaats in de zaal van het wooncomplex "Het Hart van Thornspic"

In 2017 zijn er een 5-tal evangelisatiebijeenkomsten in de stadskern van Elburg georganiseerd, waarbij op straat het evangelie werd gebracht door zang, spreken en het uitdelen van foldermateriaal en bijbeltjes.

In 2017 zijn er op 6 mei, 4 juni, 22 juli en 19 augustus evenementen in de stadskern en aan de haven van Elburg georganiseerd, waarbij op straat het evangelie werd gebracht door zang van de zanggroep Gideon, spreken en het uitdelen van foldermateriaal en bijbeltjes.

Voor het seizoen 2017 - 2018 zijn er eens in de 2 weken op maandagavond bijbel-studie m.b.t. het diverse onderwerpen gehouden De avonden vinden plaats in de zaal van het wooncomplex "Het Hart van Thornspic"

In 2018 zijn er een 9-tal evangelisatiebijeenkomsten aan de haven van Elburg en op de markt in Nunspeet georganiseerd, waarbij op straat het evangelie werd gebracht door zang, spreken en het uitdelen van foldermateriaal en bijbeltjes.

Ga naar het menu activiteiten voor een overzicht van de nog geplande activiteiten in seizoen 2018/2019.

Financiële verantwoording:

Financiële overzichten zijn voorlopig op te vragen bij onze penningmeester. Er wordt aangewerkt om deze hier gepubliceerd te krijgen.

Johannes 14:6

Jezus zei tegen hem:  Ik ben de Weg,de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.