Contactpersoon

Positie:
Secretaris
Adres:
Houtrustweg 43
't Harde
8084 CC
Telefoonnummer:
0525 654906

Rom 8:38,39

Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere.