Tijdens de zomerperiode organiseren we diverse evangelisatiebijeenkomsten vaak m.m.v. zanggroepen.

( Zie hiervoor: "Activiteiten" -> "Evangelisatie")              

Tijdens de winterseizoenen worden Bijbelstudies georganiseerd. Voor het komende seizoen 2024/2025 zijn de voorbereidingen reeds in gang gezet om u ook dan weer te kunnen voorzien van een aantal interessante Bijbelstudies.

( Zie hiervoor: "Activiteiten" -> "Bijbelstudies")

 

 
 
 

Rom 8:38,39

Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere.