Tijdens de zomerperiode organiseren we diverse evangelisatiebijeenkomsten vaak m.m.v. zanggroepen.

( Zie hiervoor: "Activiteiten" -> "Evangelisatie")              

Tijdens de winterseizoenen worden Bijbelstudies georganiseerd. Voor het komende seizoen 2024/2025 zijn de voorbereidingen reeds in gang gezet om u ook dan weer te kunnen voorzien van een aantal interessante Bijbelstudies.

( Zie hiervoor: "Activiteiten" -> "Bijbelstudies")

 

 
 
 

Efeze 2 8:10

Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u,  het is de gave van God; niet uit werken,  opdat niemand zou roemen. Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.