Evangelisatieactiviteiten

Er staan voor 2020 weer diverse Evangelisatiemiddagen gepland in Nunspeet en Elburg.

 

Datum                        Plaats

09-07-2022   Elburg        start: 14.00 uur Aan de haven

06-08-2022   Elburg        start: 14.00 uur Aan de haven

10-09-2022   Elburg        start: 14.00 uur Aansluiten bij de kraam van EC VvG tijdens de Botterdag

22-10-2022   Elburg        start: 14.00 uur Stille evangelisatie vanuit het Lokaal aan de Bloemstraat

17-12-2022   Nunspeet   start: 14.00 uur Stille Evangelisatie (Vanuit een nader te bepalen plek)

 

Bezoekers van deze site worden van harte uitgenodigd in hun persoonlijke gebeden een zegen te vragen voor deze samenkomsten en de Heer te vragen openingen te willen geven voor goede gesprekken met mensen die Hem nog niet kennen of zijn kwijtgeraakt.

 

 

 

 

 

.

Johannes 3:16

Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft,  opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.