Evangelisatieactiviteiten

Er staan voor 2020 weer diverse Evangelisatiemiddagen gepland in Nunspeet en Elburg.

I.v.m. de Covid-19 problematiek geschied dit in afgeslankte/beperkte vorm:

Datum     Plaats

12 sept   Elburg        start: 14.00 uur (Stille Evangelisatie vanuit Lokaal aan de Bloemstraat)

24 okt     Elburg        start: 14.00 uur (Stille Evangelisatie vanuit Lokaal aan de Bloemstraat)

21 nov    Nunspeet   start: 14.00 uur (Stille Evangelisatie vanuit een nader te bepalen plek)

19 dec    Nunspeet   start: 14.00 uur (Stille Evangelisatie vanuit een nader te bepalen plek)

 

Bezoekers van deze site worden van harte uitgenodigd in hun persoonlijke gebeden een zegen te vragen voor deze samenkomsten en de Heer te vragen openingen te willen geven voor goede gesprekken met mensen die Hem nog niet kennen of zijn kwijtgeraakt.

 

 


 

 

.

Rom 8:38,39

Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere.