Evangelisatieactiviteiten

Er staan voor 2020 weer diverse Evangelisatiemiddagen gepland in Nunspeet en Elburg.

I.v.m. de Covid-19 problematiek geschied dit in afgeslankte/beperkte vorm:

Datum     Plaats

12 sept   Elburg        start: 14.00 uur (Stille Evangelisatie vanuit Lokaal aan de Bloemstraat)

24 okt     Elburg        start: 14.00 uur (Stille Evangelisatie vanuit Lokaal aan de Bloemstraat)

21 nov    Nunspeet   start: 14.00 uur (Stille Evangelisatie vanuit een nader te bepalen plek)

19 dec    Nunspeet   start: 14.00 uur (Stille Evangelisatie vanuit een nader te bepalen plek)

 

Bezoekers van deze site worden van harte uitgenodigd in hun persoonlijke gebeden een zegen te vragen voor deze samenkomsten en de Heer te vragen openingen te willen geven voor goede gesprekken met mensen die Hem nog niet kennen of zijn kwijtgeraakt.

 

 


 

 

.

Efeziƫrs 3:17-19

...opdat Christus door het geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent, opdat u ten volle zou kunnen begrijpen, met alle heiligen, wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is, en u de liefde van Christus zou kennen, die de kennis te boven gaat, opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God.