Evangelisatieactiviteiten

Er staan voor 2023 weer diverse Evangelisatiemiddagen gepland in Nunspeet en Elburg.

Datum                        Plaats

08-04-2023   Nunspeet   start: 14.00 uur  Evangelisatie op de markt vanuit de tent met zanggroep

13-05-2023   Nunspeet   start: 14.00 uur  Evangelisatie op de markt vanuit de tent met zanggroep

10-06-2023   Elburg        start: 14.00 uur  Aan de haven vanuit de tent met zanggroep

22-07-2023   Elburg        start: 14.00 uur  Aan de haven vanuit de tent met zanggroep

12-08-2023   Elburg        start: 14.00 uur  Aan de haven vanuit de tnet zonder zanggroep

09-09-2023   Elburg        aanwezig in de stand van EC op de Bottermarkt te Elburg

14-10-2023   Nunspeet   start: 14.00 uur  Stille evangelisatie op de markt 

09-12-2023   Nunspeet/Elburg ??   start: 14.00 uur  Eventuele stille evangelisatie 

Bezoekers van deze site worden van harte uitgenodigd in hun persoonlijke gebeden een zegen te vragen voor deze samenkomsten en de Heer te vragen openingen te willen geven voor goede gesprekken met mensen die Hem nog niet kennen of zijn kwijtgeraakt. Ook nodigen wij u van harte uit om mee te komen zingen wanneer er een zanggroep aanwezig is.

 

 

 

 

.

Efeziƫrs 3:17-19

...opdat Christus door het geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent, opdat u ten volle zou kunnen begrijpen, met alle heiligen, wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is, en u de liefde van Christus zou kennen, die de kennis te boven gaat, opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God.