Contactpersoon

Positie:
Secretariaat: Saskia Land-Rebers
Adres
Houtrustweg 43
8084 CC 't Harde
Telefoonnummer
0525 654906

Johannes 3:16

Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft,  opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.