Stichting Evangelisatie en Bijbelstudie Thornspic

De stichting heeft als doel om het Evangelie van de heerlijkheid van de zalige God te doen horen aan mensen die de Here Jezus nog niet kennen of ter vermeerdering van kennis aan mensen die Hem wel kennen. De stichting wil dit doel bereiken door:

  • het houden van evangelisatiebijeenkomsten en bijbel-studies,
  • verspreiding van evangelisch foldermateriaal en bijbels,
  • het uitdragen en uitleggen van de rijkdom van de liefde van Jezus Christus,
  • het doen onderkennen en uitleggen van de tekenen der tijden, en de komst van onze Here Jezus Christus, als troost voor de Gemeente,  (1Thessalonisenzen 4 vers 13 t/m 18).
  • het samenwerken met andere groeperingen / organisaties die deze artikelen van harte onderschrijven.

De Stichting wil bij haar handelen uitgaan van de Bijbel als het gezaghebbend Woord van God, en aanvaarden daarom Gods Woord als enige en volkomen waarheid.

Efeziƫrs 3:17-19

...opdat Christus door het geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent, opdat u ten volle zou kunnen begrijpen, met alle heiligen, wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is, en u de liefde van Christus zou kennen, die de kennis te boven gaat, opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God.