Voor het aankomende winterseizoen 2022/2023 zullen wij weer Bijbelstudieavonden organiseren. Laten we blijven bidden voor onze overheid, zodat deze en andere samenkomsten in alle rust doorgang mogen vinden. Wij hopen u allen het komende seizoen weer volop te mogen begroeten wanneer we DV deze avonden weer vorm mogen gaan geven. 

Navolgend een overzicht van de komende studies en sprekers:

Programma Bijbelstudie's "Thornspic" seizoen 2022 / 2023     Locatie: " 't Hart van Thornspic "  Aanvang: 19.30 uur

Maandag 12-09-2022     Dirk-Jan Jansen                De zeven gemeenten

Maandag 26-09-2022     Dirk-Jan Jansen                De zeven zegels

Maandag 10-10-2022     Dirk-Jan Jansen                De zeven bazuinen

Maandag 24-10-2022     Dirk-Jan Jansen                De zeven schalen

Maandag 07-11-2022     Bert van Twillert              Jezus tijdrede vanuit Mattheüs 24 Deel 1

Maandag 21-11-2022     Bert van Twillert              Jezus tijdrede vanuit Mattheüs 24 Deel 2

Maandag 05-12-2022     Bert van Twillert              Jezus tijdrede vanuit Mattheüs 24 Deel 3

Maandag 19-12-2022     Bert van Twillert              Jezus tijdrede vanuit Mattheës 24 Deel 4

Maandag 16-01-2023     Wijnand Heidenrijk           Gods eeuwig plan m.b.t. de gemeente

Maandag 30-01-2023     Wijnand Heidenrijk           Paulus gebed om een Geest van openbaring de Heere te kennen

Maandag 13-02-2023     Bert Boer                          Staande blijven in de Heere 1 Tessalonicenzen 2  Deel 1

Maandag 27-02-2023     Bert Boer                          Staande blijven in de Heere 1 Tessalonicenzen 3  Deel 2

Maandag 13-03-2023     Oscar Lohuis                    Jeruzalem, de stad van de Grote Koning  Deel i

Maandag 27-03-2023     Oscar Lohuis                    Jeruzalem, de stad van de Grote Koning  Deel 2

 

 

 

 

 

Efeze 2 8:10

Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u,  het is de gave van God; niet uit werken,  opdat niemand zou roemen. Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.