Voor het winterseizoen 2020/2021 zullen wij, in tegenstelling tot wat u van ons gewend bent, geen Bijbelstudieavonden organiseren i.v.m. de huidige Covid-19 problematiek. Wij beseffen ons terdege dat u deze avonden zult gaan missen, maar hopen u allen het volgend seizoen weer volop te mogen begroeten wanneer we DV weer in staat zullen zijn deze avonden vorm te kunnen gaan geven. We houden u over het opstarten van een volgende reeks studies op de hoogte middels berichten op deze site en in kranten.

Vanaf deze plek wenst het bestuur u allen Gods zegen en gezondheid toe en zien u graag terug.

In het hoofdmenu van deze site vindt u onder "links" diverse sites waar u Bijbelstudies kunt vinden en bevelen deze van harte bij u aan.

 

 

 

 

 

Rom 8:38,39

Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere.