Voor het winterseizoen 2020/2021 zullen wij, in tegenstelling tot wat u van ons gewend bent, geen Bijbelstudieavonden organiseren i.v.m. de huidige Covid-19 problematiek. Wij beseffen ons terdege dat u deze avonden zult gaan missen, maar hopen u allen het volgend seizoen weer volop te mogen begroeten wanneer we DV weer in staat zullen zijn deze avonden vorm te kunnen gaan geven. We houden u over het opstarten van een volgende reeks studies op de hoogte middels berichten op deze site en in kranten.

Vanaf deze plek wenst het bestuur u allen Gods zegen en gezondheid toe en zien u graag terug.

In het hoofdmenu van deze site vindt u onder "links" diverse sites waar u Bijbelstudies kunt vinden en bevelen deze van harte bij u aan.

 

 

 

 

 

Filippenzen 1:9,10

En dit bid ik dat uw liefde nog steeds overvloediger wordt in kennis en alle fijngevoeligheid, opdat u kunt onderscheiden wat wezenlijk is, opdat u oprecht bent en zonder aanstoot te geven tot de dag van Christus, ...