Stichting Evangelisatie en Bijbelstudie Thornspic is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Ons RSIN/fiscaal nummer is: 819866088

De stichting heeft geen winstoogmerk en de bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werk.

Beleidsplan

__

Bestuurssamenstelling

Het bestuur bestaat momenteel uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en 4 leden.

Namen van bestuurders en contactgegevens:  Zie bestuur.

 

 

Verslag van uitgeoefende activiteiten

In 2013 zijn er op 22 juni, 20 juli, 24 augustus en 21 september evenementen in de stadskern van Elburg georganiseerd, waarbij op straat het evangelie werd gebracht door zang, spreken en het uitdelen van folders.

Voor het seizoen 2013 - 2014 wordt er eens in de 2 weken op maandagavond een bijbel-studie m.b.t. het Lukas-evangelie gehouden. De avonden vonden plaats in de zaal van het wooncomplex "Het hart van Thornspic"

In 2014 zijn er op 24 mei, 21 juni, 12 juli, 9 augustus en 20 september evenementen in de stadskern van Elburg georganiseerd, waarbij op straat het evangelie werd gebracht door zang, spreken en het uitdelen van foldermateriaal en bijbeltjes.

Voor het seizoen 2014 - 2015 wordt er eens in de 2 weken op maandagavond een bijbel-studie m.b.t. de Filippenzenbrief en diverse Bijbelse personages gehouden. De avonden vinden plaats in de zaal van het wooncomplex "Het Hart van Thornspic"

In 2015 zijn er op 6 juni, 4 juli, 1 augustus, 22 augustus en 19 september evenementen in de stadskern van Elburg georganiseerd, waarbij op straat het evangelie werd gebracht door zang, spreken en het uitdelen van foldermateriaal en bijbeltjes.

Voor het seizoen 2015 - 2016 zijn er eens in de 2 weken op maandagavond bijbel-studie m.b.t. het Mattheüs evangelie gehouden Hfstn 1-t/m 16. De avonden vonden plaats in de zaal van het wooncomplex "Het Hart van Thornspic"

In 2016 zijn er op 6 juni, 4 juli, 1 augustus, 22 augustus en 19 september evenementen in de stadskern van Elburg georganiseerd, waarbij op straat het evangelie werd gebracht door zang, spreken en het uitdelen van foldermateriaal en bijbeltjes.

Voor het seizoen 2016 - 2017 zijn er eens in de 2 weken op maandagavond bijbel-studie m.b.t. het Mattheüs evangelie gehouden Hfstn 17 t/m 25. De avonden vonden plaats in de zaal van het wooncomplex "Het Hart van Thornspic"

In 2017 zijn er een 5-tal evangelisatiebijeenkomsten in de stadskern van Elburg georganiseerd, waarbij op straat het evangelie werd gebracht door zang, spreken en het uitdelen van foldermateriaal en bijbeltjes.

In 2017 zijn er op 6 mei, 4 juni, 22 juli en 19 augustus evenementen in de stadskern en aan de haven van Elburg georganiseerd, waarbij op straat het evangelie werd gebracht door zang van de zanggroep Gideon, spreken en het uitdelen van foldermateriaal en bijbeltjes.

Voor het seizoen 2017 - 2018 zijn er eens in de 2 weken op maandagavond bijbel-studie m.b.t. het diverse onderwerpen gehouden De avonden vonden plaats in de zaal van het wooncomplex "Het Hart van Thornspic"

In 2018 zijn er een 9-tal evangelisatiebijeenkomsten aan de haven van Elburg en op de markt in Nunspeet georganiseerd, waarbij op straat het evangelie werd gebracht door zang, spreken en het uitdelen van foldermateriaal en bijbeltjes.

Voor het seizoen 2018 - 2019 zijn er eens in de 2 weken op maandagavond bijbel-studie m.b.t. het diverse onderwerpen gehouden. De avonden vonden plaats in de zaal van het wooncomplex "Het Hart van Thornspic"

Ga naar het menu activiteiten voor een overzicht van de nog geplande activiteiten in seizoen 2023 / 2024

M.i.v. half 20I9 hebben de activiteiten niet plaatsgevonden i.v.m. de corona uitbraak.

 

Financiële verantwoording                           2018    2019    2020    2021    2022     2023

Inkomsten
Collectes bijbel-studieavonden                    1.360   1863      657       -
Verkoop bus                                                       -          -           -       3000
Saldo over van Nunspeet + 1 x vtg (bus)     1.381       -           -           -
Sponsoring / Giften                                       1.823    2710     525        50
 
Som der inkomsten                                       4.564    4573   1182    3050
 
Kosten/uitgaven bijbel-studieavonden:
Zaalhuur                                                             -           -          -          -
Advertenties                                                    224      182     317       -
Drukwerk flyers                                                 33        29         0       -
CD's en kosten website                                     88      146       99       84
Vergoedingen sprekers                                   950     1400     500       -
 
Kosten evangelisatiemiddagen:
Zanggroepen                                                   200         -          -          -
Reparatie / onderhoud bus                                 -       3000       -         39
Verzekering bus                                                  -         488     488       - 
Traktaten                                                            -         180     159      98
Koffie, thee etc.                                              151        302      29        9
Bankkosten                                                     119        119     119    119
Thermoskannen / stempel etc                           -           -          -          -
Geluid                                                                 -           -          -          -
Leges gemeente Elburg                                    18         -          -          -
Leges gemeente Nunspeet                               30       125       50       -
 
Som der kosten                                             1813     5871    1760    349

Resultaat                                                       2750    -1298     -578  2701    

 

M.i.v. het seizoen 2022 / 2023 zijn de activiteiten wederom opgevat.

 

 

 

 

Filippenzen 1:9,10

En dit bid ik dat uw liefde nog steeds overvloediger wordt in kennis en alle fijngevoeligheid, opdat u kunt onderscheiden wat wezenlijk is, opdat u oprecht bent en zonder aanstoot te geven tot de dag van Christus, ...