Stichting Evangelisatie en Bijbelstudie Thornspic is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Ons RSIN/fiscaal nummer is: 819866088

De stichting heeft geen winstoogmerk en de bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werk.

Beleidsplan

__

Bestuurssamenstelling

Het bestuur bestaat momenteel uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en 4 leden.

Namen van bestuurders en contactgegevens:  Zie bestuur.

 

 

Verslag van uitgeoefende activiteiten

In 2013 zijn er op 22 juni, 20 juli, 24 augustus en 21 september evenementen in de stadskern van Elburg georganiseerd, waarbij op straat het evangelie werd gebracht door zang, spreken en het uitdelen van folders.

Voor het seizoen 2013 - 2014 wordt er eens in de 2 weken op maandagavond een bijbel-studie m.b.t. het Lukas-evangelie gehouden. De avonden vonden plaats in de zaal van het wooncomplex "Het hart van Thornspic"

In 2014 zijn er op 24 mei, 21 juni, 12 juli, 9 augustus en 20 september evenementen in de stadskern van Elburg georganiseerd, waarbij op straat het evangelie werd gebracht door zang, spreken en het uitdelen van foldermateriaal en bijbeltjes.

Voor het seizoen 2014 - 2015 wordt er eens in de 2 weken op maandagavond een bijbel-studie m.b.t. de Filipenzenbrief en diverse bijbelse personages gehouden. De avonden vinden plaats in de zaal van het wooncomplex "Het Hart van Thornspic"

In 2015 zijn er op 6 juni, 4 juli, 1 augustus, 22 augustus en 19 september evenementen in de stadskern van Elburg georganiseerd, waarbij op straat het evangelie werd gebracht door zang, spreken en het uitdelen van foldermateriaal en bijbeltjes.

Voor het seizoen 2015 - 2016 zijn er eens in de 2 weken op maandagavond bijbel-studie m.b.t. het Mattheüs evangelie gehouden Hfstn 1-t/m 16. De avonden vonden plaats in de zaal van het wooncomplex "Het Hart van Thornspic"

In 2016 zijn er op 6 juni, 4 juli, 1 augustus, 22 augustus en 19 september evenementen in de stadskern van Elburg georganiseerd, waarbij op straat het evangelie werd gebracht door zang, spreken en het uitdelen van foldermateriaal en bijbeltjes.

Voor het seizoen 2016 - 2017 zijn er eens in de 2 weken op maandagavond bijbel-studie m.b.t. het Mattheüs evangelie gehouden Hfstn 17 t/m 25. De avonden vonden plaats in de zaal van het wooncomplex "Het Hart van Thornspic"

In 2017 zijn er een 5-tal evangelisatiebijeenkomsten in de stadskern van Elburg georganiseerd, waarbij op straat het evangelie werd gebracht door zang, spreken en het uitdelen van foldermateriaal en bijbeltjes.

In 2017 zijn er op 6 mei, 4 juni, 22 juli en 19 augustus evenementen in de stadskern en aan de haven van Elburg georganiseerd, waarbij op straat het evangelie werd gebracht door zang van de zanggroep Gideon, spreken en het uitdelen van foldermateriaal en bijbeltjes.

Voor het seizoen 2017 - 2018 zijn er eens in de 2 weken op maandagavond bijbel-studie m.b.t. het diverse onderwerpen gehouden De avonden vonden plaats in de zaal van het wooncomplex "Het Hart van Thornspic"

In 2018 zijn er een 9-tal evangelisatiebijeenkomsten aan de haven van Elburg en op de markt in Nunspeet georganiseerd, waarbij op straat het evangelie werd gebracht door zang, spreken en het uitdelen van foldermateriaal en bijbeltjes.

Voor het seizoen 2018 - 2019 zijn er eens in de 2 weken op maandagavond bijbel-studie m.b.t. het diverse onderwerpen gehouden. De avonden vonden plaats in de zaal van het wooncomplex "Het Hart van Thornspic"

Ga naar het menu activiteiten voor een overzicht van de nog geplande activiteiten in seizoen 2019 / 2020.

M.i.v. 20I9 hebben de aktiviteiten niet plaatsgevonden i.v.m. de corona uitbraak.

 

Financiële verantwoording 2018:

Inkomsten
Collectes bijbelstudieavonden                     1.360
Saldo over van Nunspeet + 1 x vtg (bus)     1.381
Sponsoring                                                    1.823
 
Som der inkomsten                                       4.564
 
Kosten/uitgaven bijbelstudieavonden:
Zaalhuur                                                             -
Advertenties                                                    224        
Drukwerk flyers                                                 33
CD's en kosten website                                     88
Vergoedingen sprekers                                   950
 
Kosten evangelisatiemiddagen:
Zanggroepen                                                   200
Gebruik bus                                                        -
Traktaten                                                            -
Koffie, thee etc.                                              151
Bankkosten                                                     119
Geluid                                                                 -
Leges gemeente Elburg                                    18
Algemene kosten                                              30
 
Som der kosten                                             1813

Resultaat                                                       2750

 

M.i.v. het seizoen 2022 / 2023 worden DV de aktiviteiten wederom opgevat.

 

 

 

 

Johannes 14:6

Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.