Contactpersoon

Positie:
Bestuurslid
Adres:
Van der Mijll Dekkerhof 10

Nunspeet
8071 CL
Telefoonnummer:
0341 250914

Efeze 2 8:10

Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u,  het is de gave van God; niet uit werken,  opdat niemand zou roemen. Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.