Contactpersoon

Positie:
Voorzitter
Adres:
Ds.Otto Veeninglaan 46
Oldebriek
8096 XN
Telefoonnummer:
0525 685721

Rom 8:38,39

Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere.