Contactpersoon

Positie:
Voorzitter
Adres
Ds.Otto Veeninglaan 46
Oldebriek
8096 XN
Telefoonnummer
0525 685721

Johannes 3:16

Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft,  opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.