Contactpersoon

Positie:
Voorzitter
Adres:
Ds.Otto Veeninglaan 46
Oldebriek
8096 XN
Telefoonnummer:
0525 685721

Efeze 2 8:10

Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u,  het is de gave van God; niet uit werken,  opdat niemand zou roemen. Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.