Contactpersoon

Positie:
Bestuurslid
Adres:
Baron van Lyndenstraat 46
Elburg
8081 VC
Telefoonnummer:
0525 681972

Johannes 3:16

Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft,  opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.