Contactpersoon

Positie:
Bestuurslid
Adres:
Baron van Lyndenstraat 46
Elburg
8081 VC
Telefoonnummer:
0525 681972

Rom 8:38,39

Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere.