Contactpersoon

Positie:
Bestuurslid
Adres:
De IJslander 29
Dronten
8252 HG
Telefoonnummer:
0321 312582

Efeze 2 8:10

Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u,  het is de gave van God; niet uit werken,  opdat niemand zou roemen. Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.