Contactpersoon

Positie:
Bestuurslid
Adres
De IJslander 29
Dronten
8252 HG
Telefoonnummer
0321 312582

Johannes 3:16

Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft,  opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.