Contactpersoon

Positie:
Penningmeester
Adres
Denneweg 24‘t Harde
8084 HN
Telefoonnummer
0525 651409

Johannes 3:16

Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft,  opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.