Contactpersoon

Positie:
Secretaris
Adres:
Houtrustweg 43
't Harde
8084 CC
Telefoonnummer:
0525 654906

Efeziërs 3:17-19

...opdat Christus door het geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent, opdat u ten volle zou kunnen begrijpen, met alle heiligen, wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is, en u de liefde van Christus zou kennen, die de kennis te boven gaat, opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God.