Contactpersoon

Positie:
Secretaris
Adres:
Houtrustweg 43
't Harde
8084 CC
Telefoonnummer:
0525 654906

Johannes 3:16

Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft,  opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.